Zwroty i reklamacje

Zwroty:

 

Zgodnie z prawem konsumentowi przysługuje prawo zwrotu towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki od kuriera. W celu odstąpienia od umowy kupna świadczonej na odległość klient – konsument powinien:

– odesłać Pocztą Polską buty w stanie nowym na nasz adres jaki podamy do zwrotu
– oddać do paczki dane do zwrotu

Zwrot musi być do nas odesłany w formie bezpośredniej przesyłki na otrzymany adres. Nie odbieramy zwrotów z paczkomatów i punków odbioru. Koszt zwrotu ponosi kupujący.

Reklamacje:

W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie maila na adres kontakt@sneakersowo.pl z dokładnym opisem wady lub uszkodzenia wraz ze zdjęciami.
Wstępna decyzja zostanie przesłana w odpowiedzi na mail. Decyzja o uznaniu reklamacji jest podejmowana w momencie otrzymania reklamowanego towaru.

Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) sklepu internetowego www.sneakersowo.pl

Na mocy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym.

Przed dokonaniem zwrotu Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, który w odpowiedzi wskaże Klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu.

Powiadomienia dokonać można telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Imię i nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….……………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Konto bankowe: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia / data zamówienia: ..……………………………………………………………………………………………

Zwracany Produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu / bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Do formularz prosimy dołączyć dowód zakupu.

………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, podpis Klienta**

*niepotrzebne skreślić;

** podpis jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych, dla potrzeb realizacji prawa zwrotu towaru.

Formularz reklamacji sklepu internetowego www.sneakersowo.pl

Przed dokonaniem zwrotu Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, który w odpowiedzi wskaże Klientowi adres odpowiedni do dokonania zwrotu. Powiadomienia dokonać można telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Imię i nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………….……………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Konto bankowe: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia / data zamówienia: ..…………………………………………………………………………………………… Reklamowany Produkt: ……………………………………………………………………………………………………………………

Data wykrycia wady: ………………………………………………………………………………………………………………………..…

Okoliczności wykrycia wady: ……………………………………………………………………………………………………………….

Oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji: wymiana/naprawa; zwrot gotówki*

Opis wady / uszkodzenia: …………………………….……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do formularz prosimy dołączyć dowód zakupu.

………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data, podpis Klienta**

*niepotrzebne skreślić;

** podpis jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych, dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.